Nệm Gòn Ép Fantasy Gấp 3 - Vải Tricat

Nệm gòn ép fantasy sử dụng chất liệu gòn ép có độ bền cao, không xẹp lún cùng hàng ngàn sợi xếp nén lên nhau, mang lại cho nệm sự liên kết khá chặt chẻ và cứng cáp